Close
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví

Udržitelný rozvoj

Ekologická odpovědnost a odpovědnost vůči lidem.

Zásady, které platí a jsou dodržovány v naší společnosti jsou vtěleny do integrovaného management-systému, postaveného na základech ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Tento systém trvale naplňujeme a rozvíjíme.

Kvalita

Kvalifikovaná, odborná a především kvalitní práce, odvedená v požadovaném čase, orientovaná na zákazníka, při dosažení nákladově optimální hodnoty, vytváří úspěch naší společnosti.

Životní prostředí a jeho ochrana

Máme otevřený přístup ke všem informacím o aspektech životního prostředí a o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí, vedeme v tomto ohledu dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy, zájmovými skupinami, s certifikačním orgánem. Stanovujeme konkrétní pravomoc a odpovědnost za ochranu životního prostředí.

Trvale vytváříme materiální, personální, technické a finanční podmínky, směřujících ke zlepšování ekologického profilu společnosti, s důrazem na snižování odpadů, emisí do ovzduší a úsporu spotřeby energií v souladu s úrovní technického poznání. Vzděláváme zaměstnance, s cílem zvyšovat jejich povědomí o dopadech jejich práce na životní prostředí a o možnostech jeho ochrany.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nedílnou součástí politiky společnosti je dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to nejen vlastními zaměstnanci, ale i všemi partnery, kteří se vyskytují na společných pracovištích.

Trvalým úkolem je snižování výskytu nouzových situací, pracovních úrazů a snižování nemocnosti, a to zlepšováním ochrany zdraví na základě poznatků z pracovního lékařství. Analyzujeme bezpečnostní rizika v rámci přípravných prací na každém staveništi, pravidelně školíme zaměstnance v oblasti BOZ a PO, poskytujeme jim bezpečnostní vybavení. Důsledně evidujeme úrazy, havárie a vzniklé nehody, každou tuto událost prošetřujeme a stanovujeme odpovědnost.

Politika podniku
ANKÖ Führungszertifikat
Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. Podmínky k nahlédnutí zde.

souhlasím   odmítnout

864