Close
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví

Etický kodex

Etický kodex společnosti ALPINE Bau CZ a.s. vychází z kodexu společnosti PSJ, a.s. a navazuje na něj.

Zahrnuje základní principy fungování společnosti, chování zaměstnanců vůči sobě i vůči všem spolupracujícím subjektům a současně předchází takovým aktivitám zaměstnanců a spolupracovníků ALPINE, které by mohly poškodit dobré jméno společnosti. Kodex vychází z principů zodpovědnosti, respektování lidské důstojnosti, úcty, bezúhonnosti, poctivosti, čestnosti a tolerance.

Etický kodex je závazný nejen pro každého zaměstnance společnosti, ale i pro každého, který společnost zastupuje nebo jménem společnosti jedná.

Dobré jméno společnosti

Všichni zaměstnanci společnosti jsou si plně vědomi svých individuálních profesních kompetencí, jsou odpovědní za svoje jednání a rozhodnutí. Každý zaměstnanec se vždy snaží dbát o dobré jméno firmy, hájit její zájmy a zdržet se jakékoli činnosti, která by firmu poškozovala. Etické chování zaměstnanců je předpokladem vytvoření dobrého jména společnosti.

Profesionální jednání

Našim cílem je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, čestnosti, korektním přístupu a uspokojování potřeb a zájmů našich zákazníků. Při svém jednání plně respektujeme platnou legislativu a etické zásady. Ve vztahu ke klientům, potenciálním klientům a obchodním partnerům vystupujeme vždy čestně a zodpovědně. Poskytujeme pravdivé a úplné informace o nabízených službách.

Našim cílem je kvalitní a vysoce profesionální práce pro klienty.

Vzájemný respekt

Poskytujeme takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Usilujeme o osobní rozvoj zaměstnanců, navzájem sdílíme znalosti a zkušenosti a podporujeme používání nových technologií. Všechny vztahy v rámci společnosti, tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci jakož i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými stavíme na vzájemné důvěře, umožňující vzájemnou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích. Nepřipouštíme diskriminaci nebo obtěžování, podporujeme kulturní různorodost.

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. Podmínky k nahlédnutí zde.

souhlasím   odmítnout

854