Close
Tiskové zprávy z ALPINE Bau
Tiskové zprávy z ALPINE Bau
Tiskové zprávy z ALPINE Bau
Tiskové zprávy z ALPINE Bau

11. 9. 2017

Zprovoznili jsme přeložku silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná

V pondělí 11. září 2017 došlo k dlouho očekávanému zprovoznění přeložky silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, kterou realizovalo sdružení stavebních firem v čele s ALPINE Bau CZ. Třetí etapa díla spočívala ve vybudování 700 metrů dlouhého úseku hlavní trasy včetně dalších souvisejících objektů za 640 milionů korun bez DPH. Investorem díla bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Celkem zahrnovala výstavbu 59 objektů, včetně mostních i vodohospodářských objektů, přeložek elektrických vedení a plynovodů, pozemní objekt i vegetační úpravy. Plocha vozovek tvoří 19.395 metrů čtverečních,“ popisuje Ing. Robert Plešek, vedoucí realizujícího střediska ALPINE Bau CZ.

ALPINE Bau CZ a další členové sdružení realizujících firem stavbu zahájili už v listopadu 2009, jenže v roce 2010 byly práce ze strany investora pozastaveny. Práce na staveništi mezi obcemi Bynina, Příluky, Lešná a Lhotka nad Bečvou se znovu rozběhly v dubnu 2015, přičemž ke zprovoznění hlavní trasy došlo v září letošního roku. Kompletní dokončení zakázky se všemi detaily by mělo nastat v září 2018.

Dílo představuje součást připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi dálnicí D48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí. „Význam celého tahu silnice I/35 v úseku Valašské Meziříčí – Lešná – Palačov spočívá v odklonu veškeré tranzitní dopravy ze stávající silnice I/35 mimo zastavěné území do zcela nové trasy a také k vytvoření podstatně kapacitnějšího propojení mezinárodního tahu E442 na hraniční přechod Horní Bečva – Makov“, konstatoval při otevírání úseku generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Dopravní zátěž stávající silnice I/35 v úseku od Hranic na Moravě po Valašské Meziříčí neúnosně zatěžuje obce, kterými prochází jako průtah (Hranice na Moravě, lázeňské město Teplice nad Bečvou, Černotín, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou). Kromě dopravní zátěže jsou nevyhovujícími prvky také směrové vedení silnice I/35 a zejména její šířkové uspořádání. Vybudováním jmenované trasy dojde k napojení města Valašské Meziříčí, a tím i celé oblasti Valašska, na síť rychlostních komunikací a dálnic.

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. Podmínky k nahlédnutí zde.

souhlasím   odmítnout

918