Close
Tiskové zprávy z ALPINE Bau
Tiskové zprávy z ALPINE Bau
Tiskové zprávy z ALPINE Bau
Tiskové zprávy z ALPINE Bau

14. 2. 2017

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany – České Budějovice

Další ze železničních staveb realizovaných společností ALPINE Bau CZ a.s. je revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo), nacházející se na území Jihočeského kraje. Stavba byla výjimečná zejména tím, že byl na stavbě poprvé vlastními kapacitami pokládán železniční svršek.
Podstatou stavebního řešení od projekční společnosti SUDOP a.s. byla rekonstrukce železniční tratě umožňující rychlost až 120 km/h. Poslední obnova předmětných mezistaničních úseků byla provedena již na začátku 70. let minulého století, kdy byl celý úsek trati z Českých Velenice do Českých Budějovic kompletně elektrifikován. Rozsah prací určených k provádění byl z tohoto důvodu poměrně obsáhlý a náročný. Jednalo se o stavební práce v jednokolejné trati na železničním svršku a spodku, propustcích, nástupištích, mostech, přejezdech a souvisejících úpravách sdělovacích a zabezpečovacích kabelových tras.
Železniční svršek na dvou úsecích v celkové délce 15.848 metrů je nově tvořen z kolejnic tvaru S49 uložených na železobetonových pražcích SB5,  pouze  v oblasti  přejezdů jsou pražce  dřevěné. Kolejnice byly svařeny  v celé délce a tvoří tzv. bezstykovou kolej. V rámci železničního spodku bylo provedeno nové odvodnění za použití drenáží a otevřených příkopů zpevněných betonovými tvarovkami, ve velkém rozsahu byly, z důvodu polohy železniční tratě v zářezu, vybudovány gabionové stěny a stěny z pražcových rovnanin. Nutností byla i sanace zemní pláně, ke které bylo využito vápnění a vybudování drážních stezek po celé délce koleje.

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. Podmínky k nahlédnutí zde.

souhlasím   odmítnout

932